We encourage young people from Latvia and Ukraine to apply for the international education programme.

We invite young people from Latvia and Ukraine to apply for the international educational program of career and practical entrepreneurship UPLIFT YOUTH

Information in Latvian is available below!

Організація Junior Achievement Latvia у співпраці з Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та Junior Achievement Europe (Досягнення молоді Європи) пропонує нову програму особистісного розвитку Uplift Youth для підтримки українських дітей та молоді, які зараз перебувають у Латвії.

Мета програми проекту Uplift Youth – надати нові навички та допомогти розвинути компетенції, важливі для життя, кар’єри та бізнесу. До участі в проекті запрошується українська та латвійська молодь з метою навчити створенню та розвитку проектних ідей, розвитку комунікативних навичок, а також отримати досвід міжнародної співпраці.

Подати заявку на проект UPLIFT YOUTH тут!

«Учасники проекту Uplift Youth зможуть взяти участь у надихаючих практичних майстер-класах під керівництвом професіоналів галузі, створити та розвинути ідею соціального проекту, продукту чи послуги, долучитися до програми студентської тренінгової компанії та визначити свої професійні інтереси та сильні сторони», – говорить Яніс Крієванс (Jānis Krievāns), голова правління організації JA Латвія.

У рамках проекту ЮНІСЕФ Uplift Youth з листопада 2022 року по травень 2023 року будуть організовані заходи для дітей та молоді у 2 вікових групах:

– 4-8клас (~10-14 років);

– 9-12клас або учні закладів професійної освіти (15-21 рік).

У віковій групі 15-21 року заходи в рамках всього проекту будуть, в основному, організовані в багатонаціональних групах, у склад яких увійдуть молоді люди з Латвії та України. Команди студентів матимуть унікальну можливість отримати досвід міжнародної співпраці, отримати нові навички та розвинути важливі для життя та бізнесу компетентності, беручи участь у надихаючих практичних семінарах під керівництвом професіоналів галузі (як особисто, так і онлайн), отримуючи можливість з власно створеними та розробленими ідеями (продукт, послуга, подія, діяльність) взяти участь у заходах програми студентського підприємництва JA Латвія (Інший ринок, Міжнародний фестиваль студентського підприємництва, Дні молодих підприємців тощо). Усі молоді люди, залучені до проекту, також матимуть можливість взяти участь у профорієнтаційному заході «День тіні». 

1-й захід проекту для 15-21-річних – формування мультинаціональних команд розпочнеться вже 16 листопада 2022 року в рамках конференції натхнення #UzdrīkstiesUzvarēt (Наважся  перемогти), з особливого заходу, організованого саме для учасників цього проекту. Під час конференції для учасників проекту буде забезпечено обід та синхронний переклад програми подій конференції. Реєстрація для участі у конференції тут!

Для учнів 4-8 класів (~11-14 років) в регіональних центрах будуть організовані заняття, в рамках яких діти та молодь матимуть можливість розвивати свою фінансову грамотність, брати участь у конкурсах «Мій словничок» та «Конкурс ділових казок», організованих JA Латвія, для розвитку навичок, важливих для досягнення особистих кар’єрних цілей, а також взяти участь у кар’єрному освітньому заході JA Latvia «День тіні».

Робочі мови в рамках проекту – українська, російська, латиська. 

Участь у проекті відкрита для всіх навчальних закладів Латвії, незалежно від того, чи уклали вони угоду про співпрацю з JA Latvia.

У проекті візьмуть участь 11 країн – Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, за підтримки JA Greece, JA Italy та JA Ukraine.

Методологія проекту Uplift Youth базується на синергії між програмою ЮНІСЕФ Upshift, яка дає змогу молодим людям визначати проблеми в їхніх громадах і створювати підприємницькі рішення для їх вирішення, та навчальною програмою підприємництва Junior Achievement, яка була успішно випробувана в школах за кілька десятиліть.

——-

Aicinām Latvijas un Ukrainas jauniešus pieteikties starptautiskai karjeras un praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmai UPLIFT YOUTH

Junior Achievement Latvia sadarbībā ar UNICEF Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fondu un Junior Achievement Europe piedāvā jaunu personīgās izaugsmes programmu Uplift Youth, lai atbalstītu ukraiņu bērnus un jauniešus, kas šobrīd uzturas Latvijā.

Uplift Youth programmas mērķis ir sniegt jaunas prasmes un palīdzēt attīstīt dzīvei, karjerai un uzņēmējdarbībai nozīmīgas kompetences. Projektā aicināti iesaistīties Ukrainas un Latvijas jaunieši, lai iemācītos radīt un attīstīt projektu idejas, attīstītu komunikācijas prasmes, kā arī gūtu starptautiskas sadarbības pieredzi.

Pieteikties UPLIFT YOUTH šeit!

“Uplift Youth projekta dalībnieki varēs piedalīties iedvesmojošās, nozares profesionāļu vadītās praktiskās darbnīcās, radīt un attīstīt sociālā projekta, preces vai pakalpojuma ideju, iesaistīties skolēnu mācību uzņēmumu programmā un identificēt savas profesionālās intereses un stiprās puses,” stāsta JA Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.

UNICEF projekta Uplift Youth ietvaros no 2022. gada novembra līdz 2023. gada maijam tiks organizētas aktivitātes bērniem un jauniešiem 2 vecuma grupās:

– 4.-8. klase (~10-14 gadi);

– 9.-12. klase vai profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (15-21 gadi).

15-21 gadu vecuma grupā aktivitātes visa projekta ietvaros galvenokārt tiks organizētas daudznacionālās grupās, kuru sastāvā būs gan Latvijas, gan Ukrainas jaunieši. Skolēnu komandām būs unikāla iespēja iegūt starptautiskas sadarbības pieredzi, apgūt jaunas prasmes un attīstīt dzīvei un uzņēmējdarbībai nozīmīgas kompetences, piedaloties iedvesmojošās, nozares profesionāļu vadītās praktiskās darbnīcās (gan klātienē, gan tiešsaistē), iegūstot iespēju ar savu radīto un attīstīto ideju (preci, pakalpojumu, pasākumu, aktivitāti) piedalīties JA Latvia Skolēnu mācību uzņēmumu programmas aktivitātēs (Cits Bazārs, Starptautiskais Skolēnu mācību uzņēmumu festivāls, Jauno Uzņēmēju dienas u.c.). Visiem projektā iesaistītajiem jauniešiem būs iespēja piedalīties arī karjeras izglītības pasākumā Ēnu diena.

Projekta 1. aktivitāte 15-21 gadus veciem jauniešiem – daudznacionālo komandu veidošana sāksies jau 2022. gada 16. novembrī iedvesmas konferences #UzdrīkstiesUzvarēt ietvaros, īpašā, tieši šī projekta dalībniekiem organizētā aktivitātē. Projekta dalībniekiem konferences laikā tiks nodrošinātas pusdienas un konferences skatuves programmas sinhronā tulkošana. Reģistrējieties dalībai konferencē šeit!

4.-8. klase skolēniem (~11-14 gadi) reģionu centros tiks organizētas nodarbībās, kuru ietvaros bērniem un jauniešiem būs iespēja attīstīt savu finanšu pratību, piedalīties JA Latvia organizētos konkursos “Mana vārdnīciņa” un “Biznesa pasaku konkurss”, attīstīt personīgās karjeras mērķu sasniegšanai nozīmīgas iemaņas, kā arī piedalīties JA Latvia karjeras izglītības pasākumā “Ēnu diena”.

Darba valodas projekta ietvaros – ukraiņu, krievu, latviešu.

Dalība projektā ir atvērta visām Latvijas izglītības iestādēm, neatkarīgi vai tā ir vai nav noslēgusi sadarbības līgumu ar JA Latvia.

Projektā piedalīsies 11 valstis – Bulgārija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Moldova, Polija, Rumānija, Serbija un Slovākija, ar JA Greece, JA Italy un JA Ukraine atbalstu.

Uplift Youth projekta metodoloģijas pamatā ir sinerģija starp UNICEF programmu Upshift, kas dod iespēju jauniešiem noteikt izaicinājumus savās kopienās un radīt uzņēmējdarbības risinājumus to risināšanai, un Junior Achievement mācību uzņēmumu programmu, kas jau vairākas desmitgades sekmīgi aprobēta skolās.

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru

Scroll to Top